Geplaatst op: 22 maart 2022

Hoge inflatie remt de economische groei in 2022

Het lijkt erop dat onze koopkracht in 2022 daalt. Sterker nog, volgens verschillende prognoses kunnen we een kleinere economische groei verwachten dan vorig jaar. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen: de impact van de coronacrisis op de economie en de stijgende inflatie. De inflatiecijfers worden vooral veroorzaakt door de stijgende energieprijzen. De verwachting is dat de hoge inflatie vooral in het eerste gedeelte van 2022 een remmende werking heeft op de economische groei. Richting het najaar van 2023 neemt de inflatie waarschijnlijk af, doordat de impact van de energieprijzen stijging minder wordt

Waarom is de inflatie in Nederland zo hoog?

Er zijn twee soorten inflatie: kosteninflatie en bestedingsinflatie. Je spreekt van kosteninflatie op het moment dat bedrijven hun gestegen inkoopkosten doorberekenen in de verkoopprijs. Bij bestedingsinflatie overstijgt de vraag het aanbod. In deze situatie kunnen bedrijven hun winstmarge opvoeren door de prijzen te verhogen.

Externe schokken zijn vaak veroorzakers van inflatie. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. De productiecapaciteit van bedrijven kon door de verschillende lockdowns niet 100% benut worden. Hierdoor is het aanbod gedaald ten opzichte van een aantal jaar geleden. De vraag daarentegen is juist onveranderd hoog gebleven. Dit veroorzaakt bestedingsinflatie.

Tegelijkertijd hebben producenten hun prijzen verhoogd en zijn de transportkosten door de coronacrisis erg gestegen. Bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt deze gestegen kosten door te belasten aan hun klanten. Hierdoor is ook sprake van kosteninflatie.

Impact op bedrijven 

Inflatie kan op verschillende manieren impact hebben op bedrijven en hun cashflow. Een duidelijk gevolg is dat bedrijven te maken krijgen met stijgende inkoopkosten. De mate waarin leveranciers hun prijzen verhogen is sterk afhankelijk van hun positie in de keten. Hoe meer macht een leverancier heeft, hoe sneller deze zijn prijzen verhoogt. Op termijn krijgen bedrijven ook te maken met stijgende loonkosten. Dit komt omdat loonsverhogingen vaak afhankelijk zijn van onder andere de hoogte van de inflatie. En waar inkoopkosten op den duur weer kunnen zakken, bewegen lonen niet zo snel mee naar beneden.

Indien bedrijven niet in staat zijn om hun verkoopprijzen te verhogen terwijl hun inkoopkosten wel stijgen, krijgen ze te maken met dalende winstmarges. Dit heeft een direct negatief effect op hun cashflow en kan op termijn zorgen voor faillissementen.

Wanneer een bedrijf wel in staat is om de verkoopprijzen te verhogen kan het zijn dat de klanten van het bedrijf juist te maken hebben met dalende cashflows. Hierdoor neemt uiteindelijk ook de vraag af. Ook kan het bedrijf geconfronteerd worden met langere betaaltermijnen of faillissementen.

Vang hoge investeringskosten op met factoring

Met inflatie komt ook onzekerheid in de markt. Cashflows kunnen dalen en betaaltermijnen kunnen langer worden. Deze onzekerheden worden weggenomen door gebruik te maken van factoring. Jouw facturen worden dan binnen 24 uur uitbetaald. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over lange betaaltermijnen en ook je liquiditeit blijft op orde. Tevens ben je verzekerd tegen wanbetalingen bij jouw klanten. Zelfs bij een faillissement wordt het risico overgenomen. Jouw facturen worden dus gegarandeerd uitbetaald. Een geruststellende gedachte in deze onzekere economische tijd.

Geschreven door: Julian de Block
Marketing Julian
Ik ben in 2019 het o2factoring team komen versterken als Junior Accountmanager. Na een jaar de sales kant van het bedrijf te hebben ervaren ben ik langzamerhand overgestapt naar het marketing team. Hier werk ik aan nieuwe acties en het verbeteren van de interne processen. Ook schrijf ik hier een daar een artikel of blog over van alles wat met factoring te maken heeft.

Probeer ons uit met één factuur!

En krijg binnen 24 uur uitbetaald

    Bedankt voor je aanvraag.

    Zou je deze twee vragen nog even willen invullen?

    Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
    Waarom wil je gebruik maken van factoring?
    Ik wil zorgeloos ondernemen