Geplaatst op: 2 oktober 2018

Wat zijn liquide middelen?

Het is een begrip waar nog altijd verwarring over bestaat en waarover de misverstanden niet op één hand te tellen zijn. Liquide middelen zijn een rubriek op de balans die op dagelijkse basis heel wat leken om de tuin kan leiden. Een mooi bedrag op de post van deze momentopname hebben staan, betekent immers niet per se dat er geen betalingsproblemen zijn. Omgekeerd is een flink te kort in deze balanspost ook geen voorbode van een naderend faillissement. Tegelijkertijd is het in veel situaties van groot belang om jouw liquide middelen balans op orde te hebben. Hoe komt dat? Wat is het dan exact en hoe zorg je ervoor dat jouw balanspost er goed uitziet?

Liquide middelen betekenis

Het is één van de balansposten waar veel fouten mee worden gemaakt. Wie heeft er nog niet gehoord dat de liquide middelen het allerbelangrijkste actief is op de balans? Het is immers toch het middel waaruit je kunt afleiden of een bedrijf goed boert of niet? Het is dan ook de reden dat veel bedrijven trachten deze balanspost op orde te houden. In essentie is de liquide middelen betekenis echter niet meer dan sterk liquide activa. Dat betekent dat dit kapitaal al in geldelijke vorm aanwezig is of in geen tijd in geld kan worden omgezet. Het geld in kas is een liquide middel, maar ook het geld op de bankrekening is een liquide middel. Afhankelijk van de onderneming en de boekhouder is ook een cheque, een wissel en het geld op de spaarrekening een liquide middel. Dit is dan ook de reden dat bijna iedereen altijd als eerste kijkt naar deze balanspost. Het geeft namelijk een goede indicatie van het vermogen van het bedrijf om zijn schulden op korte termijn te betalen.

Waarvoor gebruiken we ze en waar staan ze?

Liquide middelen worden voor heel wat zaken ingezet. In de regel is de aankoop van grond- en hulpstoffen het belangrijkste. Een liquide middel kan je echter voor bijna elke aankoop inzetten. Op de balans vind je ze terug op de debetzijde, genoemd onder de vlottende activa. Dat is ook logisch: het geld in kas kan vandaag een klein fortuin zijn en morgen eerder doen denken aan jouw kapitaal na een avondje uit. Hoe liquider een activa, hoe verder naar beneden het op de balans staat.

Liquide middelen balans = geen probleem

Heb je een mooi bedrag op de balanspost staan? Dat is absoluut een pluspunt, maar betekent niet dat er geen enkel probleem kan zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat een balans altijd een momentopname is. Bij het interpreteren van een balans is dat een wijsheid die je niet uit het oog mag verliezen. Veel geld in kas bij het afsluiten van het boekjaar betekent niet per se dat dit geld ook nu nog steeds aanwezig is. Met een creatieve boekhouder aan boord is het geen kunst om deze balanspost een beetje op te smukken. Neem hem dus voor wat hij waard is: met een korreltje zout.

En toch is het belangrijk!

Een organisatie met een goede liquiditeit is in staat om alle schulden op korte termijn (dat is een jaar) te betalen met het geld in kas. Hier niet voldoende geld op hebben staan is niet per se een groot probleem, maar kan er wel uitzien als een probleem. Mogelijke investeerders, zakenrelaties en iedereen die er belang bij heeft kan op deze manier een negatief beeld over jouw onderneming ontwikkelen. Om die reden is het wel degelijk van belang om voldoende geld in kas te hebben ook al zegt dat misschien niet alles over de echte financiële positie.

De  rol van factoring

Op korte termijn wat problemen aan het ondervinden met de liquide middelen? Dan is factoring een leuke oplossing om dat euvel te verhelpen en jouw balanspost weer op orde te krijgen. In essentie is factoring debiteurenfinanciering. Het betekent dat je als ondernemer een contract sluit met een gespecialiseerde onderneming die zorgt voor de directe uitbetaling van jouw facturen. Het resultaat? Jouw balans ziet er een pak beter uit en de cashflow verbetert sterk. Je hoeft niet te wachten op jouw geld en kunt het meteen terug investeren in jouw onderneming. In essentie heuvel je dus jouw openstaande facturen over op een andere onderneming die jou meteen het geld geeft. Die onderneming gaat op zijn beurt de facturen innen bij jouw klanten. Afhankelijk van hoe je het zelf wenst te regelen kan ook de administratieve afhandeling doorgeschoven worden en kan je een verzekering afsluiten op het faillissementsrisico van de debiteuren.

Probeer ons uit met één factuur!

En krijg binnen 24 uur uitbetaald

Bedankt voor je aanvraag.

Zou je deze twee vragen nog even willen invullen?

Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
Waarom wil je gebruik maken van factoring?

Ik wil zorgeloos ondernemen