4.5/5 uit 64 reviews
Factoring

Cessie vordering uitgelegd

10 januari 2023

Wanneer je gebruikmaakt van factoring wordt je vordering overgedragen aan de factormaatschappij. Dit wordt in juridische termen ‘cessie’ genoemd. Je verkoopt als het ware je vordering aan een derde partij. Deze partij betaalt hiervoor een lager bedrag dan de hoogte van de vordering. Dit heeft te maken met het risico dat aan de cessie verbonden is. Hoe het cederen van een vordering precies werkt leggen wij uit in dit artikel.

Wat is een cessie?

Cessie is een formele term voor het overdragen van een vordering. Net zoals je een auto of een huis kunt verkopen, kun je ook je openstaande vordering overdragen. Je kunt je vordering verkopen aan bijvoorbeeld een incassobureau of aan een factormaatschappij. Deze partij wordt dan eigenaar van jouw vordering. Jouw rechten en plichten met betrekking tot de vordering komen te vervallen. Dit neemt de nieuwe eigenaar over. Degene die de factuur moet betalen maakt het geld over naar de nieuwe eigenaar van de vordering. Dit noemen we een ‘bevrijdende betaling’. Mocht de betalende partij het bedrag per ongeluk toch naar de oude schuldeiser hebben overgemaakt, dan is de vordering ‘niet bevrijdend betaald’. De nieuwe eigenaar staat juridisch in zijn recht om het bedrag alsnog te vorderen.

Wat is het verschil tussen een openbare cessie en stille cessie?

Bij het overdragen van een vordering kun je kiezen voor een openbare cessie of een stille cessie. Wat precies het verschil is leggen we hieronder uit:

  • Openbare cessie
    Bij een openbare cessie wordt de betalende partij (schuldenaar) op de hoogte gebracht van het overdragen van de vordering. Aan de schuldenaar wordt vermeld dat er een nieuwe schuldeiser is en dat hij het bedrag van de vordering aan de nieuwe schuldeiser moet overmaken.

  • Stille cessie
    Een stille cessie wordt niet gemeld aan de betalende partij (schuldenaar). Voor de schuldenaar verandert er eigenlijk niets want hij betaalt het bedrag gewoon aan zijn oorspronkelijke schuldeiser. Wanneer de schuldeiser het bedrag heeft ontvangen van de schuldenaar, maakt hij dit over aan de partij die de vordering heeft overgenomen.

Wat is een akte van cessie?

Zowel bij een openbare cessie als een stille cessie is een akte van cessie verplicht. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen degene die de factuur stuurt (schuldeiser) en de persoon aan wie de vordering wordt overgedragen (derde partij). De betalende partij (schuldenaar) hoeft deze overeenkomst niet te ondertekenen


Hoe werkt een cessie vordering?

Het cederen van een vordering aan een factormaatschappij werkt als volgt: Jij hebt een nieuwe vordering. Je kunt ervoor kiezen om deze vordering over te dragen aan een derde partij, in dit geval de factormaatschappij. Het voordeel hiervan is dat de factormaatschappij het bedrag van de vordering direct aan jou betaalt. Je betaalt hiervoor een klein percentage van het bedrag van de vordering. De factormaatschappij neemt de vordering met de bijbehorende rechten en plichten van jou over. De betalende partij betaalt de vordering ‘bevrijdend’ aan de factormaatschappij.

Voorbeeld cederen van een vordering

Bij het cederen van een vordering zijn er drie partijen betrokken:

  1. De schuldeiser: de eerste eigenaar van de factuur is de oorspronkelijke schuldeiser. Na het cederen van de vordering wordt de factormaatschappij eigenaar van de factuur en dus de nieuwe schuldeiser.

  2. De schuldenaar: dit is de partij die de factuur moet betalen. Na de cessie moet hij de vordering aan de nieuwe schuldeiser betalen (namelijk de factormaatschappij).

  3. De derde partij: dit is in eerste instantie de factormaatschappij, na het cederen van de vordering verliest de oorspronkelijke schuldeiser zijn rechten en plichten en wordt dus de derde partij.

Het voordeel van je vordering cederen

Het cederen van je vordering kent vele voordelen. Bij het cederen aan een factormaatschappij kun je met behulp van je eigen vordering geld lenen. Je betaalt hiervoor slechts een klein percentage van je factuurbedrag. De factormaatschappij betaalt jouw factuur binnen 24 uur uit. De betalende partij (schuldenaar) betaalt de factuur aan de factormaatschappij. Betaalt de schuldenaar te laat of helemaal niet? Geen probleem. De factormaatschappij neemt het debiteurenbeheer over en ook het faillissementrisico is gedekt.

Ceder je vordering door factoring!

Bij o2Factoring helpen wij je graag met het cederen van je vordering. Dit is heel eenvoudig. De aanmeld eisen zijn minimaal. Daarom is onze dienstverlening ook erg geschikt voor MKB’ers. Binnen een dag kun je al klant zijn en je vorderingen via ons cederen. Bovendien kun je er zelf voor kiezen welke vorderingen je overdraagt en welke niet. Je kunt onze dienstverlening al uitproberen met één factuur. Ben je benieuwd of wij ook jouw vorderingen kunnen cederen? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte op via onze website. Onze medewerkers helpen je graag verder.