4.5/5 uit 64 reviews

Cederen

Cederen is het proces waarbij een persoon of organisatie zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot een contract, vordering of schuld overdraagt aan een andere partij. Deze overdracht gebeurt via een juridische overeenkomst tussen de cedent (degene die overdraagt) en de cessionaris (degene die ontvangt).

Wellicht heb je de term cederen al weleens voorbij zien komen op onze website. Dit is namelijk een belangrijk concept binnen de factoringwereld. Maar wat betekent dit nou precies? Wij leggen het graag aan je uit in dit artikel. Cederen wordt vaak gebruikt in situaties waarin een partij niet langer wil wachten op een betaling of niet wil omgaan met de administratieve lasten.

Wat verstaan we onder een vordering?

Een vordering verwijst naar het recht dat een persoon of bedrijf heeft op betaling van een geldbedrag van een andere partij, meestal als gevolg van het leveren van goederen of diensten. Een vordering kan verschillende vormen aannemen, zoals een openstaande factuur, een lening die moet worden terugbetaald, een uitgestelde betalingsovereenkomst, of een contractuele overeenkomst waarin staat dat een bepaald bedrag verschuldigd is. Het kan betrekking hebben op transacties tussen bedrijven of tussen een bedrijf en een consument.

Het cederen van een vordering

Wanneer je een vordering cedeert aan een factoringmaatschappij dan draag je jouw recht op de betaling van een openstaand bedrag over aan deze partij. Je legt dit vast in een schriftelijke overeenkomst. De factoringmaatschappij betaalt het factuurbedrag direct aan jou. De debiteur wordt op de hoogte gesteld van de cessie door de factoringmaatschappij. De debiteur betaalt het factuurbedrag vervolgens aan de factoringmaatschappij omdat zij nu eigenaar zijn van de vordering. De factoringmaatschappij is verantwoordelijk om de betalingen van de debiteur te innen en het debiteurenbeheer uit te voeren. Dit omvat het opvolgen van achterstallige betalingen, het versturen van herinneringen en het nemen van eventuele juridische stappen indien nodig.

Wanneer is een vordering verjaard?

Een vordering kan verjaren na een bepaalde periode. Dit betekent dat de eigenaar van de vordering de betaling van de factuur niet meer kan afdwingen bij de rechter. De specifieke verjaringstermijn verschilt per type vordering. In Nederland is de algemene verjaringstermijn voor contractuele vorderingen vijf jaar. Deze verjaringstermijn kun je verlengen. Dit heet stuiting. Dit doe je door de betalende partij bewust te maken van het bestaan van de vordering via een aangetekende betalingsherinnering, aanmaning of dagvaarding.

Verkoop je vordering bij o2Factoring

Wil je je bedrijf laten groeien, je cashflow verbeteren en je financiële stabiliteit vergroten? Dan is het verkopen van je vorderingen aan o2Factoring de juiste stap voor jou. Met o2Factoring hoef je niet langer te wachten op betalingen van je klanten. Je kunt direct over het geld beschikken dat je nodig hebt om je bedrijfsactiviteiten te financieren en nieuwe kansen te benutten.

Verkoop je vorderingen vandaag nog en ervaar de voordelen van snelle betalingen, vereenvoudigd debiteurenbeheer en financiële flexibiliteit. Neem contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen ondersteunen op je groeireis.