Geplaatst op 22 maart 2019

Cessie vordering uitgelegd

o2Factoring
betaalt je facturen
binnen 24 uur uit.

Een vordering koop je net als een auto of huis op naam. De overdracht van een vordering wordt in juridische termen cessie genoemd. Hoe het cederen vordering precies in zijn werk gaat en hoe factoring een oplossing kan bieden, vertellen wij je in dit artikel.

Wat houdt ”cederen vordering” in?

Er zijn verschillende redenen waarom je kan besluiten om een vordering te cederen. Een voorbeeld is als je een oninbare vordering aan een incassobureau wilt verkopen of omdat je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van factoring. In dit artikel richten we ons op een cessie vordering door middel van factoring.

Hoe werkt dat precies, een vordering cederen?

Het ”cederen vordering” gaat als volgt in zijn werk. De persoon die de cessie vordering ter overdracht stelt is een cedent en de persoon aan wie de vordering wordt overgedragen wordt cessionaris genoemd. De persoon die uiteindelijk de vordering dient te betalen is de debitor cessus. Om de juridische terminologie even in een simpel voorbeeld te gieten;

Jij (cedent) draagt je vordering over aan een factoringmaatschappij (cessionaris). De factoringmaatschappij int hierna de vordering bij jouw klant (debitor cessus). Voor de overdracht van de vordering betaal je de factoringmaatschappij. Vaak worden de factoring kosten berekent als een percentage van de vordering.

Wat zijn de vereisten voor een cessie vordering?

Er zijn verschillende eisen waar aan voldoen moet worden bij een cessie vordering. Ten eerste moet er logischerwijs een vordering zijn, waarbij het duidelijk is wat en op wie er gevorderd wordt. De cessie moet worden vastgelegd in een akte van cessie. Bij een openbare cessie is het daarnaast ook een vereiste dat de schuldenaar (debitor cessus) op de hoogte is. Als dit niet het geval is dan is er sprake van een stille cessie.

Rechten en plichten bij een cessie

De derde partij (cessionaris), oftewel de persoon aan wie de vordering is overgedragen, krijgt door middel van de cessie dezelfde rechten als de eerste schuldeiser (cedent). Voor de persoon die de vordering dient te betalen (debitor cessus) veranderd er niets.

Verschillende partijen

Het ”cederen vordering” kan aan verschillende partijen. Bijvoorbeeld een incassobureau. Een incassobureau wordt vaak ingeschakeld op het moment dat je na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling ontvangt. In dit artikel richten we ons op factoring. Ook aan een factoringorganisatie kan je een vordering cederen, zoals je in bovenstaand voorbeeld terug kan lezen. Echter vindt de cessie dan niet plaats op het moment dat er geen betaling plaats vindt oftewel na de betalingstermijn, maar op het moment dat de vordering de deur uit gaat.

Waarom een vordering cederen door factoring?

Factoring is een unieke manier om toegang te verkrijgen tot liquide middelen, zonder hiervoor een schuld aan te gaan. Het geld waar je toegang tot krijgt is immers geld waar je zelf hard voor hebt gewerkt. Je ontvangt het geld alleen wat eerder dan gepland.

Op het moment dat je gebruik maakt van factoring profiteer je van de volgende voordelen;

  • Directe uitbetaling – binnen 24 uur ontvang je het geld op je rekening.
  • Debiteurenbeheer – de administratieve afwikkeling van je vordering nemen wij van je over.
  • Faillissementsrisico – wij verzekeren je vorderingen tegen het risico op faillissement van de debiteur.

Overweeg jij om je vordering te cederen aan een factoringmaatschappij? Neem contact met ons en wij beantwoorden graag je vragen!

Ontdek hoe o2 Factoring werkt

Wij sturen je een e-mail met extra informatie over onze dienstverlening.