Geplaatst op: 10 augustus 2021

Solvabiliteit – waarom eigen vermogen belangrijk is

Wat is solvabiliteit ?

De solvabiliteit van een bedrijf heeft te maken met de aflossings- en betalingsverplichtingen. Dit kan over de korte termijn gaan, maar ook over de lange termijn. Het is een schatting om te berekenen of een bedrijf in staat is bij liquidatie alle schulden te betalen. Een bedrijf is solvabel als zij bij opheffing door bijvoorbeeld faillissement in staat is om alle schulden te betalen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt in een kengetal. Dit kengetal wordt weergegeven als percentage.

Nu de betekenis van solvabiliteit duidelijk is leggen wij uit hoe solvabiliteit berekend kan worden. Bekijk op de balans het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Onder eigen vermogen worden alle bezittingen van het bedrijf gerekend. Het vreemd vermogen zijn de schulden die het bedrijf heeft. Een hoog eigen vermogen is dus gunstig voor de verkopende partij van de machine. In geval van liquidatie zal er immers onder de streep een bedrag over blijven. Bij een hoog vreemd vermogen zullen er meerdere schuldeisers zijn die ook hun geld terug willen krijgen.

Hoe bereken je solvabiliteit?

De solvabiliteitstoets wordt berekend door het totaal aan eigen vermogen te delen door het totaal aan vreemd vermogen. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf €200.000 eigen vermogen heeft en €120.000 vreemd vermogen. De solvabiliteitsmarge wordt dan berekend door €200.000 te delen door €120.000. De uitkomst vermenigvuldig je vervolgens met 100, om op een percentage uit te komen. Het resultaat is dan 166,67%. Dit wil zeggen dat de verhouding van het eigen vermogen en vreemd vermogen 1,67 op 1 is. Dit houdt in: van iedere €1,67 is €1 geleend. Kortom:

Eigen vermogen: €200.000
Vreemd vermogen: €120.000

€200.000 / €120.000 * 100% = 167%

Wat is een gunstige norm?

Als het solvabiliteitspercentage tussen de 150% en 200% ligt, is het bedrijf solvabel. Het genoemde voorbeeld met een solvabiliteitspercentage van 167% is dus solvabel. Het is handig om te weten welke percentages de bank hanteert voor het uitgeven van een lening, aangezien solvabiliteit hier ook een factor is. Natuurlijk kijkt een bank bij het uitgeven van een lening naar meer factoren dan enkel de solvabiliteit. De liquiditeit, verwachte omzet, de rentabiliteit en ga zo nog even door.

Verbetering solvabiliteit door factoring

Maar hoe kan factoring dan bijdragen aan een verbeterde solvabiliteit? Eigenlijk is het vrij simpel. Het factorbedrijf betaald facturen direct uit. Hierdoor is er een realistisch beeld van het eigen vermogen. Er zijn geen missende bedragen die de balans scheef kunnen trekken. Het eigen vermogen zal dus hoger zijn dan wanneer er geen factoring plaatsvindt. Bij het berekenen van de solvabiliteit zal dan vervolgens dus blijken dat het percentage hoger uitvalt. Wanneer een bedrijf moeite heeft met de eerdergenoemde grote aankoop van de machine, kan factoring dus zeer interessant zijn.

Praktisch voorbeeld

Een bedrijf wil een machine kopen. Dat is een grote investering. Veel bedrijven zijn niet in staat het aankoopbedrag direct te betalen, ook omdat hun financiering niet op orde is vanwege klanten die hun rekeningen niet op tijd betalen. Je kunt aan de hand van de balans diverse berekeningen maken om te ontdekken of de aanschaf een verstandige koop is. Het berekenen van de solvabiliteit is de meest voorkomende en belangrijke manier om hierachter te komen. Daarnaast biedt factoring een goede alternatieve oplossing. Iets wat voor ieder bedrijf het overwegen waard is. Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons op.

Geschreven door: Susanne de Jong
auteur voor o2factoring
Aangenaam! Mijn naam is Susanne en verantwoordelijk voor de marketing & communicatie bij o2Factoring. Ik krijg veel energie van strategieën uitdenken, content creëren, blogs schrijven... noem maar op. Naast deze toffe werkzaamheden 'bezocht' ik in m'n vrije tijd het liefst concerten en festivals, of ben ik te vinden achter het drumstel.

Probeer ons uit met één factuur!

En krijg binnen 24 uur uitbetaald

    Bedankt voor je aanvraag.

    Zou je deze twee vragen nog even willen invullen?

    Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
    Waarom wil je gebruik maken van factoring?
    Ik wil zorgeloos ondernemen