Geplaatst op: 16 augustus 2018

Wat is liquiditeit?

Als ondernemer heb je met veel meer zaken van doen dan een buitenstaander vaak realiseert. Neem nu de liquiditeit. Dit is de vraag of je op de korte termijn aan al jouw verplichtingen kunt voldoen.

Liquiditeit

Wat is liquiditeit nou precies? Om er achter te komen wat de liquiditeit is, wordt een liquiditeitsbegroting gemaakt. Dit is het verschil tussen de zogenaamde vlottende activa, ofwel de voorraden aan goederen, halffabricaten, grondstoffen, kasgeld, de tegoeden op bankrekeningen, minus het eventueel geleende geld. Is de uitkomst positief, dan is de onderneming liquide. Je zou ook kunnen zeggen dat de onderneming aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Denk hierbij niet alleen aan lonen en eventueel openstaande rekeningen, maar ook aan BTW-afdracht, loonbelasting, afdracht sociale lasten en de aanschaf van nieuwe grondstoffen om de aanwezige orders te kunnen realiseren.

Het belang van liquiditeit

Waarom is de liquiditeit zo belangrijk? Op de eerste plaats draagt het bij aan de nachtrust van de ondernemer. Een liquiditeit die onder druk staat, zorgt er voor dat je in de stress komt, problemen verwacht en onrustig bent. Dat betekent dat je -tijdelijk- minder creatief of oplossingsgericht zal zijn, want jouw focus ligt ergens anders. Daarnaast geldt dat de bank bij de aanvraag voor een lening naar de liquiditeit zal kijken. Dat betekent niet meteen dat ze de lening niet zullen verstrekken, omdat je momenteel wat minder liquide bent. Het betekent wel dat ze meer aandacht zullen hebben voor de omzet, de orderportefeuille en het betalingsgedrag van debiteuren. De laatste jaren worden rekeningen sneller betaald dan tijdens de crisis, maar het gemiddelde ligt toch nog bij ruim een maand. Daar moet je als ondernemer altijd rekening mee houden. En derde reden is dat leveranciers, bij een grote opdracht, naar de liquiditeit kunnen vragen. Zo willen ze zeker zijn dat ze niet achteraf teveel risico lopen. Redenen te over om niet de liquiditeit te negeren. Mocht je vragen hebben of informatie willen, dan kun je als kleine(re) ondernemer goed terecht bij o2Factoring.

Twee vormen van liquiditeit

Naast de berekening of je aan de verplichtingen kunt voldoen, is er nog een andere vorm van liquiditeit. De eerste is de dynamische. Dit is de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van een bepaalde periode. Met andere woorden, welke lasten komen er het komend kwartaal op je af en hoeveel kun je innen via de aanwezige orders. Is dit bedrag negatief, dan is dat het signaal om actief te worden en orders binnen zien te halen. Is het positief, dan loont het om de orderportefeuille te bekijken of dit ook in het daaropvolgend kwartaal zo blijft. De dynamische liquiditeit helpt je om inzicht te verwerven in het verloop van de product verkoop. De andere vorm is de statische liquiditeit. Hierbij stel je vast of de vlottende activa binnen een jaar verkocht kunnen worden. Oftewel, of de aanwezige voorraden, halffabricaten en kant-en-klare producten binnen een jaar te verkopen zijn. Zo stel je vast of je genoeg geld binnen kunt halen om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Kan ik de liquiditeit beïnvloeden?

We hebben vastgesteld wat de liquiditeit is, maar het is ook belangrijk om je je af te vragen hoe je de liquiditeit kan vergroten. Dit lijkt een open deur, want als je meer verkoopt, neemt de liquiditeit toe. Is dat inderdaad het geval? Het hoeft namelijk niet, want meer verkopen, betekent meer inkopen en meer uren maken. Is die verhouding niet goed, dan zal de liquiditeit afnemen. Het is dus belangrijk na te gaan wat invloed heeft op de liquiditeit van jouw onderneming. In feite zijn dat:
1. de lonen
2. materiaal- en grondstoffen
3. huren en energie
4. lopende leningen (vreemd vermogen)
5. het betalingsgedrag van de debiteuren
6. het investeringspatroon
7. zaken die kosten opleveren, maar geen baten. Denk aan een auto op naam van het bedrijf.

Hier kun je invloed op uitoefenen. Je kunt met leveranciers afspreken dat de levertermijn korter wordt. In ruil daarvoor betaal je de rekening een week sneller. Je kunt met de bank of de investeerders ook afspreken dat je graag over een wat langere periode terug wilt betalen. Je kunt investeringen uitstellen en je kunt afstand doen van de bedrijfsauto. Één ding kun je niet zelf verbeteren en dat is het betaalgedrag van de debiteuren. Wat je wel kunt overwegen, is over te stappen op facturering. Daarmee geef je de inning van de rekening uit handen aan een derde. Deze betaalt je 80 of 90% van de rekening direct uit en zal bij inning de rest overmaken. Op die manier verklein je het risico en vergroot je de liquiditeit. De hiermee verbonden kosten wegen vaak niet op tegen de voordelen. Het loont dan ook om te overwegen om deze dienst binnen te halen. Voor meer informatie over factoring kun je terecht bij o2Factoring.

Geschreven door: Julian de Block
Marketing Julian
Ik ben in 2019 het o2factoring team komen versterken als Junior Accountmanager. Na een jaar de sales kant van het bedrijf te hebben ervaren ben ik langzamerhand overgestapt naar het marketing team. Hier werk ik aan nieuwe acties en het verbeteren van de interne processen. Ook schrijf ik hier een daar een artikel of blog over van alles wat met factoring te maken heeft.

Probeer ons uit met één factuur!

En krijg binnen 24 uur uitbetaald

    Bedankt voor je aanvraag.

    Zou je deze twee vragen nog even willen invullen?

    Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
    Waarom wil je gebruik maken van factoring?
    Ik wil zorgeloos ondernemen