Geplaatst op: 8 juli 2022

De wettelijke betalingstermijn

Als ondernemer wil je natuurlijk dat je factuur zo snel mogelijk wordt betaald. Bij het bepalen van een geschikte betalingstermijn moet je rekening houden met een aantal zaken. Weet je bijvoorbeeld dat er een wettelijke betalingstermijn is? Het is belangrijk om je hierin te verdiepen. Wanneer je diensten levert aan bedrijven of bijvoorbeeld de overheid dan moet je rekening houden met bepaalde richtlijnen met betrekking tot maximale betalingstermijnen. Een betalingstermijn van 30 dagen wordt in Nederland gemiddeld het meest gehanteerd.

Wat is de wettelijke betalingstermijn van een factuur?

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen, mits er geen andere afspraak is gemaakt. De betalingstermijn mag ook korter zijn. Te lange betalingstermijnen zijn echter wettelijk niet toegestaan. Op deze manier hoef je als ondernemer niet meer extreem lang te wachten op je geld. In het verleden werden er zelfs betalingstermijnen van 90 dagen gehanteerd. Vooral grote corporate bedrijven maakten hier gebruik van om zo de cashflow beter te managen. Dit is met de komst van de wettelijke betalingstermijn niet meer mogelijk. De maximale wettelijk toegestane betalingstermijn verschilt per klant waar u mee heeft samengewerkt. Voor grote ondernemingen gelden strengere regels dan voor kleine bedrijven. Ook voor de overheid en voor particulieren gelden andere regels. Als je wilt weten in welke categorie jouw opdrachtgever valt, kun je de criteria hier teruglezen.

vergelijking van wettelijke betalingstermijnen

In bovenstaande afbeelding hebben we het per groep inzichtelijk gemaakt. Zo zijn er betalingstermijnen van 30 dagen, 60 dagen of zelfs langer.

Betalingstermijn voor consumenten

Is er een wettelijk bepaalde betalingstermijn voor consumenten?

Voor facturen aan consumenten geldt er geen wettelijke betalingstermijn. Je mag als ondernemer zelf een betalingstermijn bepalen. Doe dit wel in overleg met je klant en leg je afspraken vast in een contract.

Betalingstermijn voor bedrijven

Regels voor de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven
Kleine bedrijven (mkb/zzp) hebben een maximale wettelijke betalingstermijn van 60 dagen. Voor de kleinere bedrijven is er een wettelijke uitzondering gemaakt. Zij mogen een langere betalingstermijn hanteren. Is er geen betalingstermijn overeengekomen? Dan moet je opdrachtgever binnen 30 dagen betalen. Deze regels zijn per 1 juli 2017 in een wet vastgelegd: ‘Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen’. Deze wet wordt ook wel ‘wet late betalingen’ of ‘wet betalingstermijnen’ genoemd.

Betalingstermijn voor de overheid

Voor overheden gelden striktere regels qua betalingstermijnen. Overheidsinstanties hebben immers een voorbeeldfunctie. Overheden moeten facturen binnen 30 dagen betalen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag deze termijn verlengd worden naar 60 dagen.

Wetgeving

Per 1 juli 2017 gelden dus strikte regels. Met name voor de grote ondernemingen als ze zaken doen met kleinere bedrijven. Kort gezegd kunnen grote ondernemingen geen betalingstermijnen afsluiten van meer dan 60 dagen. Dit is van toepassing als grote ondernemingen zaken doen met het MKB of zelfstandig ondernemers. Dan betreft de betalingstermijn maximaal 60 dagen. Onder het MKB verstaan we bedrijven waarvan de netto-jaaromzet lager is dan € 40.000.000 en waar niet meer dan 250 werknemers werken.

Afgelopen maart ’21 is dit nogmaals binnen het kabinet aan bod gekomen dankzij het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK). In dit wetsvoorstel wordt benadrukt dat de betalingstermijn van grootbedrijven aan het MKB verkort moet worden naar een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.

Je hebt een klant die niet betaalt, wat nu?

Heeft jouw klant je factuur niet betaald terwijl jij wel de goederen en/of diensten hebt geleverd? Dan kun je de volgende stappen ondernemen: stuur allereerst een herinnering of neem telefonisch contact op met je debiteur. Stem met hem af wat de reden is van het uitblijven van de betaling. Wanneer er sprake is van onduidelijkheid, licht dit dan toe of pas waar nodig de factuur aan. Blijft de betaling dan nog steeds uit? Dan kun je een aanmaning sturen. Hierbij kun je extra aanmaningskosten doorbelasten. Is je klant een consument? Dan moet je eerst een kosteloze herinnering of aanmaning sturen. Wanneer je klant een bedrijf is, is dit niet verplicht. Het is echter wel gebruikelijk om niet direct aanmaningskosten door te belasten. Je wil namelijk de goede relatie met je klant zoveel mogelijk behouden.

Heb je na het sturen van de betalingsherinnering en aanmaning nog steeds geen betaling ontvangen? Dan kun je de factuur overdragen aan een incassobureau. Je stuurt je klant dan nog een laatste aanmaning: een zogenoemde ingebrekestelling waarin je aankondigt de factuur te gaan overdragen. De incassokosten mag je doorberekenen aan je klant. Daarnaast heb je ook recht op rente over de periode dat jouw factuur buiten de betaaltermijn openstaat.

Factoring biedt de alternatieve oplossing

Wil je niet langer de betalingstermijn van jouw debiteur afwachten? Dan is er nog een alternatieve oplossing door gebruik te maken van factoring. Bij o2Factoring financieren we facturen voor. Na goedkeuring van je aanvraag heb je het geld binnen 24 uur op je rekening staan. Zo hoef je niet langer de betalingstermijn af te wachten. Dit nemen we van je over en wij wachten de betaling(en) van jouw debiteur af.

Wij helpen je graag verder met de juiste financieringsmethode. Wil je hier meer over weten? Laat een bericht achter of vraag een offerte op maat aan. We nemen vervolgens spoedig contact met je op.

 

Geschreven door: Susanne de Jong
auteur voor o2factoring
Aangenaam! Mijn naam is Susanne en verantwoordelijk voor de marketing & communicatie bij o2Factoring. Ik krijg veel energie van strategieën uitdenken, content creëren, blogs schrijven... noem maar op. Naast deze toffe werkzaamheden 'bezocht' ik in m'n vrije tijd het liefst concerten en festivals, of ben ik te vinden achter het drumstel.

Probeer ons uit met één factuur!

En krijg binnen 24 uur uitbetaald

    Bedankt voor je aanvraag.

    Zou je deze twee vragen nog even willen invullen?

    Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
    Waarom wil je gebruik maken van factoring?
    Ik wil zorgeloos ondernemen