4.5/5 uit 64 reviews
Debiteurenbeheer & administratie

Wanbetaling

05 september 2023


Te laat of niet betaalde facturen kunnen voor veel stress in een onderneming zorgen. Het omgaan met wanbetalers is een uitdaging die helaas vaak voorkomt. Het is erg frustrerend wanneer een factuur niet wordt betaald en het kan ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Gelukkig zijn er strategieën en benaderingen die je kunt toepassen om effectief om te gaan met wanbetalers en je cashflow te beschermen.

Wat houdt een wanbetaling in?

Wanneer jouw klant de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt dan spreek je van een wanbetaling. Wanbetalingen kunnen variëren van gedeeltelijke betalingen tot het volledig negeren van de betalingstermijn. Wanbetalingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals financiële problemen, administratieve fouten of een geschil. Dit kan zorgen voor financiële problemen voor zowel je klant als voor jou. Daarom is het van groot belang om op een effectieve manier om te gaan met wanbetalingen.

Dit kun je doen om wanbetaling tegen te gaan

Voorkomen is beter dan genezen. Je kunt een aantal maatregelen nemen om wanbetalingen tegen te gaan:

 • Duidelijke betalingsvoorwaarden:
  Communiceer duidelijke betalingsvoorwaarden op je facturen, inclusief de vervaldatum en betalingsmethoden. Zorg ervoor dat klanten begrijpen wanneer de betaling wordt verwacht.
 • Goede klantselectie:
  Voer een kredietwaardigheidscontrole uit voordat je met nieuwe klanten in zee gaat. Dit helpt bij het identificeren van klanten met een stabiele financiële positie.
 • Officiële overeenkomsten:
  Stel overeenkomsten of contracten op waarin de voorwaarden voor betaling duidelijk worden vastgelegd. Dit biedt juridische bescherming als er betwistingen ontstaan.
 • Duidelijke communicatie:
  Zorg voor open communicatie met klanten. Als er problemen zijn, bespreek ze dan zo snel mogelijk en zoek naar oplossingen.
 • Klantrelaties:
  Bouw sterke en duurzame klantrelaties op. Tevreden klanten zijn eerder geneigd om op tijd te betalen.

Hoe ga je als ondernemer met wanbetalers om?

Het is erg vervelend wanneer je factuur niet wordt betaald. Je wil natuurlijk je betaling ontvangen, maar ook de goede klantrelatie behouden. Het aanjagen van een wanbetaler vraagt daarom ook voor een doordachte aanpak. Zorg in het eerste contact voor een vriendelijke benadering: Stuur een vriendelijke betalingsherinnering, kort nadat de betalingstermijn is verstreken of vraag bij je klant na waarom de factuur nog niet is betaald. Is er sprake van een misverstand, of een fout op de factuur? Probeer het samen op te lossen en spreek een nieuwe betalingsdatum af. Als je klant financiële problemen heeft, probeer dan een terugbetaalregeling af te spreken die voor beide partijen acceptabel is.

Zo pak jij een wanbetaler aan

Loopt het eerste vriendelijke contact op niks uit? Dan kun je je klant met een wat strengere toon aanspreken. Stuur nogmaals een herinnering waarin je duidelijk vermeldt wat de vervolgstappen zijn wanneer de betaling uitblijft.

Aanmaning

Vervolgens stuur je een officiële aanmaning naar je klant. In deze aanmaning geeft je je klant nog een laatste kans om de factuur te betalen voordat deze wordt overgedragen aan een incassobureau. Op de aanmaning vermeld je de uiterlijke betalingsdatum. Ook geef je duidelijk aan wat de vervolgstappen zijn wanneer de factuur niet wordt betaald. Daarnaast vermeld je dat jouw klant de incassokosten moet betalen wanneer de factuur wordt overgedragen.

Incassotraject

Als herinneringen en aanmaningen niet succesvol zijn, dan kun je de vordering overdragen aan een incassobureau. De incassoprocedure wordt dan opgestart. Een incassotraject verloopt meestal in verschillende fasen. Allereerst is er het minnelijke incassotraject. Jouw klant ontvangt dan meerdere aanmaningen van het incassobureau. Dit gebeurt schriftelijk, via e-mail en telefonisch. Als de factuur dan nog niet wordt betaald, dan kan het incassobureau adviseren om een gerechtelijke procedure op te starten, zoals een dagvaarding. Dit kan leiden tot een vonnis van de rechtbank. Met een gerechtelijk vonnis kan het incassobureau eventueel beslag laten leggen op de eigendommen of de bankrekening van je klant om de openstaande schuld te innen.

Wil je geen zorgen meer over wanbetaling?

Wanbetalers kosten je veel tijd en energie. Je wilt je liever concentreren op je kernactiviteiten en zakelijke groei zonder te worden afgeleid door betalingsgeschillen. Gelukkig zijn er partijen die jou hierbij kunnen helpen, zoals een factoringmaatschappij. Je kunt je facturen bij de factoringmaatschappij indienen. Zij betalen dan direct het factuurbedrag aan je uit. Ook nemen zij het debiteurenbeheer voor je over. Zij zijn hierin zeer ervaren. Ze sturen tijdige betalingsherinneringen en nemen proactieve stappen om openstaande facturen te innen. Bovendien neemt de factoringmaatschappij het risico op wanbetaling over. Als je klant niet betaalt, dan draagt de factoringmaatschappij het verlies.

Je onbetaalde facturen direct uitbetaald met factoring

Wil je je ook geen zorgen meer maken over wanbetaling? Neem dan eens contact met ons op. Wij betalen je facturen direct aan je uit en nemen ook het debiteurenbeheer en het risico van openstaande facturen over. Jij hoeft je geen zorgen meer te maken over wanbetalers, want je ontvangt het factuurbedrag binnen 24 uur op je rekening. Factoring zorgt voor een snellere en stabielere cashflow waardoor je bedrijf minder kwetsbaar is voor de gevolgen van wanbetaling.